The title of the page
Kimdir?

Ahmet Rasim Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Yazar, gazeteci, tarihçi ve milletvekili Ahmet Rasim, 1864 yılında İstanbul’da Fatih’in Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Babası Menteşeoğulları’ndan Kıbrıslı Bahaeddin Efendi, annesi Nevbahar Hanım’dır. Ahmet Rasim doğmadan önce babası evi terk ettiği için annesi tarafından tek başına yetiştirildi. 1875 yılında Darüşşafaka’ya başladı. Edebiyatla bu dönemde tanıştı. Okulda bestekar Mehmet Zekai Dede’den müzik dersleri aldı. Kendi çabasıyla Fransızca öğrendi. 1883 yılında birincilikle mezun oldu.

Darüşşafaka mezunu olarak Posta ve Telgraf Nezareti’nde memurluğa hak kazandı. Kısa süre katiplik yaptı. Bu sırada Sadberk Hanım ile evlendi. Evliliği eşinin öldüğü 1902’ye kadar sürdü. Bu evlilikten dört oğlu ve iki kızı oldu.

Memurluk yaşamına ısınamayan Rasim, geçimini yazar olarak sağlamak istiyordu. İlk yazısı Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlandı. “Yolcu” başlıklı bu tercüme metnini,  Ceride-i Havadis’te fenni konularla ilgili yazdığı çeşitli makale ve tercümeler izledi. Bir süre Mekteb-i Behrami adlı okulda ve Komonto Musevi okulunda öğretmenlik yaptı. Ahmet Mithat’ın teşvikiyle 1885’ten sonra tamamen gazeteciliğe yöneldi.

Ünlü Servet-i Fünun dergisinde fen konularındaki yazıları çıktı. Aynı dergide, tefrik halinde romanlarını da çıkarmaya başladı. Leyal-i Izdırap, Meşak-ı Hayat ve Afife burada yayınlandı.

Bunu da Okuyabilirsin...  Ömer Çelik kimdir?

Ahmet Rasim, 1908 yılında Hüseyin Rahmi ile birlikte  “Boşboğaz ile Güllâbi” adlı mizah gazetesini çıkardı. Malumat, Sabah, Sebat, Güneş, Maarif, Resimli Gazete, Mecmuai Ebüzziya, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Dosyali Ay, İkdam, Boşboğaz, Basiret, Tasvir-i Efkar, Vakit, Akşam ve Cumhuriyet gazetesindeki yazılarıyla gazeteciliğe devam etti. Bunun yanında Gülşen, Sebat, Hamiyyet, Şafak, Servet, Tanîn, Envâr-ı Zeka, Maarif, Resimli Gazete, Hazine-i Fünûn, Mektep, Pul, Fen ve Edep, İrtika, Surâ-yı Ümmet, Donanma, Resimli Kitap, Musavver, Muhit gibi dergilere gerçek adını, Hanımlara Mahsus Muallim Naci etkisinde yazdığı Malûmât’ta ise “Leyla Feride” adını kullanmıştır.

Ahmet Rasim’in okullar için yazdığı tarih, dil bilgisi, aritmetik notları, kitap halinde bastırıldı. Müzik alanında da eserler üretti. Besteleri de kendisine ait bir çok şarkı sözü yazdı.

Sitemizin Uygulaması Google Play'de Ahmet Rasim Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri 1 – google play indir e1608493225897
Test ve Deneme Çözme Uygulamamız Google Play'de Ahmet Rasim Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri 1 – google play indir e1608493225897

1927’de Atatürk’ün referansıyla İstanbul milletvekili oldu ve TBMM’nin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde milletvekilliği yaptı. 1932 yılında Heybeliada’daki evinde hayatını yitirdi.


İlgili Makaleler

Ahmet Rasim’in Başlıca Eserleri

Ahmet Rasim’in Roman ve Hikaye Kitapları

lk Sevgi (1890)
Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1891)
Güzel Eleni (1891)
Mesakk-ı Hayat (1891)
Leyâl-i Izdırap (1891)
Mehalik-i Hayat (1891)
Endişe-i Hayat (1891)
Meyl-i Dil (1891)
Tecârib-i Hayat (1891)
Afife (1892)
Mektep Arkadaşım (1893)
Tecrübesiz Aşk (1893)
Numune-i Hayal (1893)
Biçare Genç (1894)
Gam-ı Hicran (1896)
Sevda-yı Sermedî (1895)
Asker Oglu (1897)
Nâkâm (1897)
Ülfet (ikinci basılışı “Hamamcı Ülfet” adıyladır) (1898)
Belki Ben Aldanıyorum (1909)
İki Güzel Günahkâr (1922)
İki Günahsız Sevda (1923)

Hatıraları

Gecelerim (Daha sonra “Ömr-i Edebî III”’te yer almıstır) (1894)
Eski Maceralardan Fuhş-i Atik, 2 c. (1922)
Muharrir, Şair, Edip (1924)
Falaka (1927)
Mensur Şiirleri
O Çehre (1893)
Kitabe-i Gam, 3 c., (1897)
Fıkralar ve Makaleler
Külliyat-ı Say ü Tahrir: Makalât ve Musahabat, 2 c. (1909)
Külliyat-ı Say ü Tahrir: Menakıb-ı İslâm, 2 c. (1909-10)
Şehir Mektupları, 4 c. (1912-1913)
Tarih ve Muharrir (1913)
Cidd ü Mizah (1920)
Eşkâl-i Zaman (1918)
Gülüp Ağladıklarım (1924)
Muharrir Bu Ya (1926)

Ahmet Rasim’in Tarihle İlgili Kitapları

Arapların Terakkiyat-ı Medeniyesi, 2 c. (1888)
Tarih-i Muhtasar-ı Beser (1887)
Eski Romalılar 3 c. (1887-1889)
Terakkiyat-ı İlmiye ve Medeniye (1887)
Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, 4 c. (1910-1912)
İki Hatırat, Üç Şahsiyet (1916)
İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye, 2 c. (1924)
Seyahat Yazıları
Romanya Mektupları (1917)

Monografi

Matbuat Tarihine Medhal: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (1927)

Ahmet Rasim’in Yaptığı Çeviriler

Edebiyat-ı Garbiyeden Bir Nebze (1886)
Cümel-i Hikemiye-i Ecnebiye (1886)
Cizvit Tarihi (1887)
Ezhâr-ı Tarihiye (1887)
Ürani (1891)
İki Damla Gözyaşı (1894)
Mathilde Laroche (1894)
La Dame aux Camelias (1895)
Karpat Dağlarında (1896)
Mızıkacı Yanko ve Kamyonka (1899)
Neşide-i Ruh (1899)
Ohlan Karısı (1900)
Kaptan Jipson (1902)
Madam Hardiber (1903)
Asya Kumsallarında (1904)

Ahmet Rasim’in Yazdığı Okul Kitapları

Yeni Usul Sarf-ı Farisî (1888)
Küçük Tarih-i İslâm (1889)
Küçük Tarih-i Osmanî, 2 c. (1889)
Yeni Usul Muallim-i Sarf, 3 c. (1889)
Osmanlı Tarihi (1890)
Hesab-ı Tedricî (1890)
İmlâ-yı Osmanî (1890)
Müptedi (Sadece adı biliniyor)
Hesap Kitabı, 2 c. (1893)
Sarf-ı İptidaî (1894)
Küçük Hıfzıssıhha (1894)
Amelî ve Nazarî Talim-i Lisan-ı Osmanî (1895)
Elifba (1903)
Elifbadan Sonra (1903)
Yeni Usul Muhtasar Sarf-ı Türkî (1907)
Resimli Küçük Tarih-i Osmanî (1913)
Yeni Sarf Dersleri II (1924)
Doğru Usul-ı Kıraat III (1927)

Ahmet Rasim’in Yazdığı Diğer Eserler

Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf (1885)
Elektrikiyet-i Sakine (1885)
Cümel-i Hikemiye-i Osmaniye (1886)
Elektrik (1887)
Teşekkül-i Cihan Hakkında Fikr-i İcmalî (1887)
Garaib-i Âdat-ı Akvam (1887)
Hazine-i Mekâtip yahut Mükemmel Münşeat (1889)
Ömr-i Edebî, 4 c. (1897-1900)
Hanım (1910)

Kaynak:bilgitor.com/ahmet-rasim-kimdir-kisaca-hayati-ve-eserleri/

Yorumlar

YorumlarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu