Genel Kültür

Ahilik Nedir? Kısaca Amaçları ve Önemi

Kısaca kardeşlik anlamına gelen Ahilik, 13. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretileri doğrultusunda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. İlk kez Kayseri’de debbağ (deri) esnafı arasında dayanışma teşkilatı olarak ortaya çıkmıştır. Ahilik, daha sonra Kayseri, Kırşehir ve Konya”nın yanında diğer şehirlerde de yaygınlaşmıştır. Esnaflar arasında birlik, kardeşlik ve dayanışma amacıyla kurulan teşkilatın başında reis unvanlı kişiler bulunmaktaydı. Bu kişilere Ahi denilmekteydi. Ahi aynı zamanda yiğit, delikanlı, cömert, cesur ve erdemli kişiler anlamındaki Fütüvvet veya Ahiyyetül-Fityan ifadeleri de kullanılmaktaydı. Ahilerin başındaki kişiler ise Ahi Baba’lardı.  Ahiler, topluma hizmet sunmak amacıyla yaptıkları toplantıları Zaviye adı verilen yerlerde yapmaktaydı.

Bunu da Okuyabilirsin...  Bilişim Suçları Nedir? Siber Suçlar ve Yasal Önlemler

Ahilik Teşkilatının kuruluş amacı, önemi, özellikleri ve başarıları

Ahiliğin kurulmasının amacı toplumsal adaleti sağlamaktır. Ahilik teşkilatı, esnaflar için usta-çırak ilişkisini düzenleyerek, günümüz mesleki eğitimini pratik hayatta vermeyi hedeflemiştir.Ahiler, tüm bu toplumsal hak ve adalet amaçlı yapıları yanında denetlenebilir bir kurumsallığa ve kanuni itibara sahiptir. Nitekim, Ahilikte esnaf için gerekli hammadde ve mamul maddelerin alınıp satılması, yasalar ile kontrol edilirdi.

Ahi teşkilatı üyeleri, kazançlarının bir bölümünü ortak sandık adı verdikleri bir fon hesabında biriktirmekte idi. Bu hesapta toplanan parayla esnafa kredi verilmekte, yeni araç gereçler alınmakta ve ihtiyacı olan kişilere yardım edilmekteydi. Ahiler kazançlarının bir kısmını da yoksullara ve işsizlere yardım olarak veriyorlardı..

  • Ahilik,Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağlamıştır.
  • Ahilik, günümüzde de büyük anlam taşıyan, ihtiyaca uygun ürün üretmede başarılı olmuştur.
  • Ahilik Teşkilatının bir diğer dikkat çeken özelliği de esnafın ürettiği malların kalite standartlarına uygun olması zorunluluğudur.
  • Ahilik Teşkilatı, ürün fiyatlarını saptayarak, yine modern toplum hayatının zaafları olan unsurlardan birini çözümlemiştir. Böylece esnaflar arasında rekabetin ahlaki boyutunu dikkate alarak, toplum yararını da belirleyici hale getirmiştir.
  • Bilim, sanata ve ahlaka büyük önem verilirdi.
  • Ahilikte kadın, toplumsal ve ekonomik yaşamda önemli bir yere sahipti.
Bunu da Okuyabilirsin...  Karabey Belediye - Tuzlaspor maçı hangi kanalda?

Bilgitor bağlantı: https://www.bilgitor.com/ahilik-nedir-kisaca-amaclari-ve-onemi/

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak