The title of the page
Kültür Sanat

Aborijinler Kimdir? Aborijinler Hakkında Genel Bilgiler

Aborijinler Avustralya, Tasmanya ve çevre adalarda yaşayan yerlileri için kullanılan bir tanımlamadır.  Avustralya’ya Güneydoğu Asya’dan geldiği kanısı ağır basan Avustralya Aborijinleri (yerlileri), göçebe yaşamını benimsemişlerdir. Bu yaşama özgü avlanma tarzları araç ve alışkanlıklarına sahiptirler. Avlanırken mızrak ve bumerang kullanırlar.  Balık avında  kanolar kullanmışlardır.  Aborijinler yazılı bir dile sahip değildir. Kültürel aktarım için müziğin gücünü kullanmışlar, şarkılar yoluyla ağızdan ağza birçok bilgiyi sonraki kuşaklarına aktarmışlardır.

Aborjinler,  geleneksel olarak; açıkta ya da dallardan ve ağaç kabuklarından yapılmış barınaklarda yaşamaktaydılar.  Aborjinler vücutlarının mahrem bölgelerini boyarlar, onun dışında örtünme çabaları yoktu. Süsler, kemerler ve paltolar kanguru derisinden yapılmaktaydı. Günümüzde Aborjinlerin çok büyük bir kısmı kasaba ya da şehirlerde yaşamaktadır.  Az sayıda Aborjin ise özellikle ülkenin iç kısımlarında, atalarının yaşadığı gibi yaşam sürdürmektedir.
Aborijinler Kimdir? Aborijinler Hakkında Genel Bilgiler

Coğrafi keşiflerin yararları ön plana çıkartılırken, yerel halk ve kültürlerine bıraktığı tahribat genellikle göz ardı edilmektedir. Gittikleri yerlere uygarlığı götürdüklerini düşünen ülkelerin, çevreye, doğaya ve kültürlere verdiği zararları anlatmak için kitaplar yetersiz kalır. Bunun yanında kitlesel kıyımlar, kültürel hegemonya, baskı ve dayatmaların boyutları insanlık tarihine geçen kara lekelerdendir.

  1. yüzyılda İngilizler, Avustralya’ya yerleştiklerinde kıtada yaşayan Aborjin sayısı 300.000’den fazlaydı. İngilizler, 1900 yıllarının ortalarına kadar Aborjinleri öldürmüş, topraklarını gasp edip onları göç ettirmiş ve Aborjin nüfusun 45.000’e düşmesine neden olmuştur.
Bunu da Okuyabilirsin...  Sevmek, Sevilmek, Sevgi ve Aşk Nedir?

1960 yılından sonra hükûmetin Aborjinlerin toprak haklarını tanımasıyla birlikte nüfus artışı olmuş ve günümüzde 250.000’in üzerine çıkmıştır.

Avustralya İstatistik Bürosu 2001 yılı verilerine göre yerli nüfus 458,521’dir.  Avustralya’nın toplam nüfusunun %2.4’üne denk gelen bu nüfusun %90’ı Aborjin, %4’ü Torres Strait Islander, geri kalan %4’ü hem Aborjin hem Torres Strait Islander olarak belirtilmiştir.

Kültür, Sanat ve Din

Avrupalılar gelmeden önce, Avustralya’nın değişik bölgelerinde yaşayan birbirinden farklı dilleri olan pek çok kabile bulunmaktaydı. Tek bir kültürden çok, birbirlerine benzeyen fakat aynı olmayan farklı kültürlerden oluşan büyük gruplar bulunmaktaydı. Bu grupların kendine özgü kültürleri, inanç yapıları ve dilleri bulunmaktaydı.
Aborijinlerin Kültürü

Sitemizin Uygulaması Google Play'de Aborijinler Kimdir? Aborijinler Hakkında Genel Bilgiler 1 – google play indir e1608493225897
Test ve Deneme Çözme Uygulamamız Google Play'de Aborijinler Kimdir? Aborijinler Hakkında Genel Bilgiler 1 – google play indir e1608493225897

1996 nüfus sayımı verilerine göre Aborjinler’in  %72’si Hıristiyanlığın çeşitli formlarını uygulamakta. %16’sı da herhangi bir dini inancı benimsemiyor.  2001 yılı nüfus sayımında Aborjin nüfusunun yüzde 0.03 kadarının Aborjin dini pratiklerini uyguladıkları tespit edilmiştir. İslam dinine karşı son zamanlarda ilgi artışı söz konusudur.


Bunu da Okuyabilirsin...  Sinefili Nedir?

Aborjin sanatında temalar Aborjinlerin mitolojik Düşzamanı ile ilişkilidir, öyle ki günümüzde temasını amorjin maneviyatından almayan sanatların hakiki aborjin sanatı olmadığını söyleyenler bulunmaktadır. Aborjinlerin önde gelen sanatçılarından Wenten Rubuntja manevi anlamdan yoksun herhangi bir aborjin sanatı ile karşılaşmanın zor olduğunu söylemektedir.

Müzik ve dansın da Aborjin kültüründe önemli bir yeri vardır. Aborjinlerin hemen her durum için yazdıkları şarkıları bulunmaktadır; av şarkıları, cenaze şarkıları, atalarla ilgili şarkılar, mevsim şarkıları, hayvan ve arazi ile ilgili şarkılar ve Rüyazamanı efsaneleriyle ilgili şarkılar. Aborjin müzikleri de kıtaya özgü enstrümanlarla (örneğin didgeridoo) icra edilirler.

Günümüzde Aborjinler

Aborjinlere yaptıklarından dolayı özür dilemeyi kabul etmeyen beyazların sesi eski hükûmetler daha öteye giderek ATSIC gibi Aborjinlerin en büyük teşkilatlarından birini yolsuzluk gerekçesiyle kapattılar. Bu olumsuz gelişmeye rağmen başbakan Kevin Rudd, tüm Avustralyalılar adına Aborjinlerden özür dilemeyi önerge olarak sunmuş ve bu önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rudd; “Avustralya’da birbiri ardına gelen hükûmetlerin, derin üzüntü, acı ve kayıplara neden olan yasaları ve politikaları nedeniyle bu Avustralyalı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz” ifadelerinin yer aldığı önergeyi okumuş ve özür kelimesini sıkça ve kararlı bir ifadeyle okumuştur. Kevin Rudd ayrıca “çalınmış nesil”den de özür dilemiştir. Yaklaşık 20 dakika süren konuşma oturumu izleyen Aborjinler tarafından ayakta alkışlanmıştır.

Avustralya’da hapishaneye girme oranı yerlilerin, yerli olmayanlardan 11 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir. Yapılan sosyolojik değerlendirmelere göre bunun nedeni yoksulluk, işsizlik ve yetersiz eğitimdir.  2001 nüfus sayımına göre yerlilerin sadece %39’u, 12 yıllık eğitimi tamamlamıştır.

Bilgitor: Aktif Link Kullanılmadan Paylaşılamaz.
Aborijinler Kimlerdir? Aborijinler Hakkında Genel Bilgiler

Yorumlar

YorumlarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu