The title of the page
Tarih

1. Murat Dönemi Olayları ve Savaşları (1362-1389)

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Genişlemesi

Orhan Bey’den sonra hükümdar olan I. Murat döneminde de Balkanlarda fetihlere devam edilmiştir.

Osmanlı ordusu, birleşik Bizans ve Bulgar ordusunu Sazlıdere Savaşı’nda mağlup ederek Edirne’yi fethetmiştir (1363). Osmanlılar kısa süre içinde Gümülcine ve Filibe’yi fethederek Çatalca’ya kadar İlerlemiştir. Bu fetihler Bizans’ın, Sırp ve Bulgarlarla bağlantısının kesilmesini sağlamıştır.

Haçlı Seferlerinin Başlaması

XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türklerin Balkanlara yerleşmesini engellemek amacıyla papanın kışkırtmaları sonucunda Avrupa devletleri ve Balkan uluslarının birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı yaptıkları seferlere Haçlı Seferleri denilmiştir.

Haçlı Seferlerinin yapılmasında,

 • Avrupa’da papa ve kralların, Hristiyanları ve Balkanlı ulusları Türklere karşı kışkırtmaları
 • Hristiyanların, Türkleri Rumeli’den atmak istemeleri
 • Türkler karşısında başarısız olan Bizans İmparatorluğu’nun Hristiyan dünyasından yardım istemesi
  gibi nedenler etkili olmuştur.
Bunu da Okuyabilirsin...  Cumhuriyet Fazilettir (Erdemdir)

Sırp Sındığı Savaşı (1364)

Türklerin Edirne’yi alması Balkanlı ulusları telaşlandırdı. Papanın da desteğiyle Sırplar, Bulgarlar, Eflaklılar ve Bosnalılar, Macarların öncülüğünde birleştiler. Edirne’yi kurtarıp Türkleri Balkanlardan atmak için yola çıkan bu Haçlı ordusu Osmanlı öncü kuvvetleri tarafından
Sırp Sındığı Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (1364). Sırp Sındığı Savaşı, Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaştır.

Sırp Sındığı Savaşı’nın sonucunda,

Sitemizin Uygulaması Google Play'de 1. Murat Dönemi Olayları ve Savaşları (1362-1389) 1 – google play indir e1608493225897
Test ve Deneme Çözme Uygulamamız Google Play'de 1. Murat Dönemi Olayları ve Savaşları (1362-1389) 1 – google play indir e1608493225897
 • Osmanlılar, Balkanlardaki fetih hareketlerini yönlendirmek amacıyla başkentlerini Bursa’dan Edirne’ye taşımışlardır.
 • Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi ve genişlemesi hızlanmıştır.
 • Balkanlarda Macarların etkinliği azalmıştır.
 • Trakya’nın fethi tamamlanmış (1367), Bulgar Krallığı Osmanlı egemenliğini ve vergi vermeyi kabul etmiştir (1369).

Sırp Sındığı Savaşı’ndan sonra, Sırplar Çirmen Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (1371). Bu savaştan sonra Sırplar, Osmanlı hakimiyetini kabul etmiştir.


Bunu da Okuyabilirsin...  Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçü Hakkında Her Şey

I. Kosova Savaşı (1389)

Sırp Sındığı ve Çirmen Savaşlarından sonra Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişleri daha da hızlandı. Sırp, Bosna ve Arnavut kuvvetleri, Türk akıncıları Ploşnik’te yenilgiye uğratınca, papanın da desteğiyle Sırplar, Bosnalılar, Hırvatlar, Lehler, Bulgarlar, Arnavutlar ve Macarlar Osmanlılara karşı birleştiler. I. Murat, birleşik Haçlı ordusunu I. Kosova Savaşı’nda yenilgiye uğrattı (1389).

I. Kosova Savaşı’nın sonucunda,

 • Türklerin Balkanlardaki etkisi artmış; Eflak, Arnavutluk ve Karadağ Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.
 • Balkanlarda Osmanlılara karşı koyabilecek devlet kalmamıştır.
1. Murat Dönemi Olayları ve Savaşları (1362-1389) 3 – 1. murat dönemi
1. Murat Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin Durumu

I. Murat Ne Yapmıştır?

 • Bizans – Bulgar ittifak güçlerini Sazlı- dere Savaşı nda yenilgiye uğrattı.
 • Haçlı kuvvetlerine karşı Sırp Sındığı ve I. Kosova; Sırplara karşı Çirmen zaferlerini kazandı.
 • Balkan fetihlerini yönetmek için başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
 • Kosova Savaşı’nın ardından bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edildi.

I. Murat Dönemi Olayları’nın Özeti

I. Murat döneminde Osmanlı sınırlarının genişlemesi idari, askeri ve mali alanlarda önemli düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu dönemde.

 • Veziriazamlık, defterdarlık ve kazaskerlik makamları kurularak Divan teşkilatı geliştirilmiştir.
 • Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Bu uygulama ile Balkanlarda fethedilen toprakların yönetiminin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.
 • Tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır.
 • Yeniçeri Ocağı kurulmuş ve bu ordunun asker ihtiyacı savaş esirlerinden (pencik sitemi) karşılanmıştır.
 • “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı terk edilmiştir. Ülke topraklarının padişah ve oğullannın ortak malı olduğu kabul edilerek merkezi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır.

Yorumlar

YorumlarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu