1.Dünya Savaşı'nın Sonuçları | Onlinezeka
Tarih

1.Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Savaşın Sona Ermesi

 1. 1914’ün sonlarında Japonya’nın savaşa katılması ile Dünya Savaşı deniz aşırı bir savaş haline gelmiştir. Japonya Uzakdoğu’daki Alman sömürgelerini ele geçirerek Almanya’yı ekonomik yönden zayıflatmıştır.
 2. 1917 başlarında A.B.D.‘nin savaşa katılmasıyla Almanya ekonomisi tamamen çökmüş ve genel savaşın bitimi hızlanmıştır.
 3. 1917 başlarında A.B.D. Başkanı Wilson’un dünya barışını sağlamak için yayınladığı ilkeler (Wilson ilkeleri) yenilen devletlerin savaştan çekilmelerini hızlandırmıştır.
 4. Savaştan ilk çekilen İttifak Devleti Bulgaristan’dır. Daha sonra diğer devletlerinde çekilişiyle bu büyük savaş sona ermiştir.

Savaşın Sonuçları

 1. Dünya haritası yeniden çizildi.
 2. Avrupa ekonomik yönden zayıfladı. Buna karşın İngiltere, A.B.D. ve Japonya savaştan en karlı çıkan devletler oldular.
 3. Merkezi imparatorluklar yıkıldı. (Osmanlı Devleti, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı gibi)
 4. Yeni devletler kuruldu. (Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan, Ortadoğu devletleri)
 5. Yeni rejimler ortaya çıktı. (Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm)
 6. Wilson İlkeleri’nde bahsedilen Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kuruldu. Sömürgecilik sona ermedi; “mandacılık” adıyla devam etti.
 7. Yenilen devletlerle yapılan barış antlaşmalarının çok ağır şartlar içermesi II. Dünya Savaşı’nın çıkışına da zemin hazırladı.
Bunu da Okuyabilirsin...  Osmanlı'da Üniversiteler (Darülfünun) Nasıl Kuruldu?

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak